Araba Kullanma Korkusu

Araba kullanma korkusu (Araba sürme korkusu), mevcut ruhsal bozukluklar özgül fobiler altında durumsal bir fobi türüdür. Araba kullanma uyarıcısı ile karşı karşıya kalınca güçlü ve sürekliliği olan bir korkudur. Araba sürme korkusuna sahip olan kişiler, korkularının aşırı olduğunu kabul etmektedirler.

Çoğu zaman onunla yaşamaya razı olunan veya tercih edilen bir korku tipidir.  Araba kullanma korkusunun aşılmasına dönük olarak yüzleştirme büyük bir öneme sahiptir. Konu üzerinde yürütülen psikoterapi seanslarında terapist ve danışanın aynı araç içerisinde olduğu terapi seansları uygulanması gerekebilir. Günümüz gelişen teknolojisiyle birlikte bu yüzleştirme artık daha kolay ve uygulanabilir bir hale gelmiş durumdadır.

Araba kullanma fobisi bir araç kazasından sonra gelişebileceğini ve bir travma sonrası stres bozukluğunun bir parçası olabileceği unutulmamalıdır.

Bu korku, agorafobi, panik bozuklukları veya sosyal fobi gibi, farklı anksiyete bozukluklarına evrilebilir. Dolayısıyla, bu konu bir ruh sağlığı uzmanıyla değerlendirmesi ile bulunur.

 

İnsanlar neden araba kullanmaktan korkar?

Araba sürme korkusu veya sıkıntısı çeşitli nedenlerle ortaya çıksa da, daha yaygın nedenlerden birinin, araba sürerken panik atak geçirme korkusu olduğunu söylenebilir.

diğer bazı nedenler şunları içerir:

 • geçmiş araba kazaları deneyimleri
 • kaybolmak
 • yoğun trafikte seyahat etmek
 • televizyonda kötü bir araba kazası izlemek
 • tanıdığınız birinin kaza geçirmesi
 • sürüş becerilerinize güven eksikliği

 

Araba Kullanma Fobisi Semptomlar neler?

Ek olarak, genellikle genel anksiyete semptomlarına benzeyen aşağıdaki semptomlardan herhangi birini hissedebilir veya yaşayabilirsiniz:

 • genellikle aşırı, ısrarcı ve mantıksız olan panik ve korku
 • arabadan uzaklaşmak için güçlü istek
 • terli avuçlar
 • yönelim bozukluğu
 • bilinç bulanıklığı, konfüzyon
 • nefes darlığı
 • baş dönmesi
 • kalp atışı hızlı
 • hızlı nefes alma

 

Araba Sürme Korkusu Nasıl Ortaya Çıkar

Araba kullanma korkusu bir araç kazasından sonra gelişebileceğini ve bir travma sonrası stres bozukluğunun bir parçası olabileceği unutulmamalıdır. Bu korku, agorafobi, panik bozuklukları veya sosyal fobi gibi, farklı anksiyete bozukluklarına evrilebilir. Dolayısıyla, bu konu bir ruh sağlığı uzmanıyla değerlendirmesi ile bulunur. Sürüş korkusu olan birinin diğer tip fobilere sahip olması sıklıkla rastlanılan bir durumdur. En temel olanı olarak sayılabilecek olan kapalı alan korkusu toplum içerisinde en yaygın tip bir fobi türüdür ve diğer birçok fobi bu fobinin birer türevidir. Kapalı alan korkusunun araç içerisinde yaşanan bir türevi olarak karşımıza araba korkusu çıkar. Kişinin kendisinin bir alandan hızlıca çıkamayacağını hissederek panik atak hissine kapıldığı alanlar bu korku tipi için aday alanlardır. Sürüş korkusuna sahip kişilerin bu korkudan sıyrılıp artık sürekli olarak rahat bir şekilde araba sürmelerinin temin edilmesinin yolu genellikle kişinin arabanın kontrolünü kaybetmeyeceğini keşfetmesine bağlı bir süreçtir. Araba kullanma korkusu birçok insanın günlük hayatını önemli açılardan olumsuz etkileyen bir problemdir. Arabalarla ve araba sürmeyle ilgili çok farklı korku çeşitleri var, fakat bunların hepsi tedavi edilebilir korkulardır. Araba sürme korkunuzdan sonsuza dek kurtulmak da mümkündür.

 

Araba Kullanma Korkusu Tedavisi

Bir terapist, psikoterapi, ilaç tedavisi, destek grupları veya üçünün bir kombinasyonunu içerebilen sürüş fobisi için çeşitli tedavi seçenekleri önerecektir. Psikoterapi, genellikle şiddetli sürüş kaygısı veya fobi için ilk savunma hattıdır. Birkaç yöntem fobileri tedavi edebilir, ancak bazıları diğerlerinden daha fazla tavsiye edilir.

Sanal Gerçeklikle terapi yöntemi kullanılarak kişinin sürüş korkusu uyaranı ile yüzleştirilmesi ofis ortamında, aşamalı ve kontrollü olarak sağlanabilmektedir. Bu sayede bu fobinin temel tetikleyici unsurları ortaya çıkarılmaya çalışılarak bunlar üzerine yoğunlaşılır

 

Araba Kullanma Fobisi ve Sanal Gerçeklikle Çalışılması

Araba kullanma fobisi özellikle kadınlarda karşılaşılan bir kaygı bozukluğudur. Genellikle de bu korku ile kaçınmak suretiyle yaşandığını görülür ama en çok da araba kullanma ihtiyacı olanların kadınlar olduğunu söylenebilir. 2016 yılından bu yana bilişsel davranışçı temelli sanal gerçeklik terapisi yöntemi ile birçok kişide önemli başarılar sağlayabildik.

Sürüş korkusuna son vermek için son yıllarda uygulanan ve başarılı sonuçlar elde edilen sanal gerçeklikle maruz bırakma yöntemi ile kişi aşamalı olarak korkusuna maruz bırakılarak bu duygu durumunu ortaya çıkaran etmenlerin neler olduğu anlaşılmaya çalışılır. Buna yönelik olarak yürütülen ödev ve telkin uygulamalarıyla kişinin bu fobisi ortadan kaldırılmaya çalışılır. 

Hakkımda