Ergenlerde Psikolojik Danışmanlık

Merkezimizde çocuk ve ergen bireylerin yaşadığı sorunların yargısız ve nesnel bir şekilde tespiti için güvenilirlik çalışmaları yapılmış ölçekler kullanılır. Bu ölçekler ailelerin çocuk ve ergenlerin objektif değerlendirilmesinde kullandığımız ölçüm araçlarıdır. Ergen psikolojisi üzerine alanında uzman ergen psikoloğu ve klinik psikologlar ile hizmet sağlıyoruz.

Ergenlik genellikle 13 ile 19 yaş aralığını içeren ve çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemini ifade eden bir süreçtir. Bununla birlikte tipik fiziksel ve psikolojik değişimler bu dönem öncesinde de başlayabilir (ergenlik öncesi dönem 9-12 yaş aralığı). Ergenlik bir keşif ve kaybolma süreci olabilir. Bu geçiş dönemi özgürlük ve özbenlik ile ilintili konular gündeme getirebilir. Birçoğu okul, cinsellik, ilaç, alkol ve sosyal hayata ilişkin zorlu kararlarla karşılaşır. İkili ilişkiler, romantizm, ilgiler ve dış görünüm bu dönemde önemini arttıran konular olarak bireyi yetişkinlik dönemine hazırlar.

 

 • Merkezimizde çocuk ve ergen terapisi; gerekli görülen yerlerde aile terapisi hizmeti ile gerekli görülen yerlerde ise bireysel terapi hizmeti ile birlikte yürütülür.

 

 • Çünkü çoğu zaman çocuklarda ve ergenlerde oluşan sıkıntının temelinde aile faktörleri yatmaktadır.

 

 • Burada amaç iyi  bir değerlendirme ile tespit edilmiş problem alanlarının eş zamanlı ve hızlı bir şekilde onarılmasıdır.

 

 • Aile büyük bir sistemdir ve sistemi oluşturan her bir parçanın ayrı onarılması ve sisteme etkisinin incelenmesi gereklidir. Aile hem tekildir hem bütündür.

 

 • Bu ölçüm araçlarının yanında tabiki ailenin iç dinamikleri çok önemlidir, çocuk ve ergenlerin  yaşadıkları sorunlar ile ilgili küçük bir bilgi bile hayati bir öneme sahiptir.

 

Örneğin arabanın parçalarından birinin bozulduğunu hayal edelim, bu durumda araba ya aksayacak yahut tehlikeli bir şekilde yolda gitmeye devam edecektir.

 

Ergenlerde Başlıca Psikoterapi Çalışma Konuları

 • Ergenlik Dönemi Depresyonu
 • Sınav ve Sınanma kaygısı
 • Ergenlik Dönemi Davranış Problemleri
 • Ergenlikte Öfke ve Saldırganlık
 • Ergenlikte Suç İşleme
 • Ergenlikte benlik saygısı
 • Aile ile Çatışma ve İletişim
 • Fobiler (Karanlık,Fırtına, Yükseklik, Kapalı Alan..)
 • Sosyal Fobi, Sosyal Kaygı
 • Teknoloji Bağımlılığı ile Çalışma
 • Uyku Problemleri ve Kabuslar
 • Travmalar-Kayıp ve Yas ile Başetme

 

Ergen psikoloğu İstanbul

Hakkımda

Psikoloji Teknolojileri Enstitüsü