You are currently viewing Türkiye’de bir ilk: Bilişsel Sanal Gerçeklik Terapisi Eğitimi…
sanal gerçeklik terapisi

Türkiye’de bir ilk: Bilişsel Sanal Gerçeklik Terapisi Eğitimi…

BİLİŞSEL SANAL GERÇEKLİK TERAPİSİ EĞİTİMİ
(VIRTUAL REALITY COGNITIVE THERAPY)

Sanal gerçeklik terapisi güçlü bir psikolojik müdahale biçimidir. Avrupa ve ABD’de 15 yılı aşkın süredir kullanılmakta olup, saygın birçok üniversitede araştırma enstitüleri kurulmakta ve üzerine bilimsel yayınlar yapılmaktadır. Bir çok hastanın kaygı bozukluğu tedavisinde, destekleyici bir yöntem olarak, yüksek oranda başarılı sonuçlar vermektedir. İlk uygulamalar ABD de savaş gazisi askerlerin travma tedavisinde kullanılmış, alınan başarılı sonuçlar diğer kaygı bozukluklarında da, tedavi ortamlarının gelişmesine sebep olmuştur. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, artık terapistlerin kullanımına uygun yazılımlar üretilmiştir. Psikolojinin teknoloji ile bu buluşması, psikoterapide yeni bir dönemin başladığına işaret etmektedir.
Bu eğitimde kullanmayı öğreneceğiniz yazılım ve sanal gerçeklik müdahele sistemleri; öğrenilmesi ve uygulanması oldukça kolaylaştırılmış, Avrupa ve ABD’de yaygın olarak kullanılan en güçlü ve gelişmiş yazılımdır.

Program:
Eğitim İçeriği:
• Sanal Gerçeklik Terapisinde Yeterlilik ve Sertifikasyon
• Genel Bir Bakış ve Tedavi Prensipleri
• Deneyimsel Bilişsel Terapi Seans Yapısı (ECT)
• Tedavi Seanslarının ECT Bağlamında Yapılandırılması
• Sanal çevrede “varlık” ve varlığın Ölçülmesi
• Sanal Çevrede Varlık Performansı ve Müdahale Alanları
• Agorafobide Sanal Gerçeklik Yaklaşımı
o Agorafobi Tedavi Protokolü
o Agorafobik Vaka Örneği
o Uygulama
o Klostrofobi Tedavi Protokolü
o Uygulama
• Özgül Fobilerde Sanal Gerçeklik Kullanımı Genel Yaklaşım
o Uçuş Fobisi Genel İlkeler ve Tedavi Protokolü
o Sürüş Korkusu Genel İlkeler ve Tedavi Protokolü
o Vaka Örneği
o Hayvan Korkusu
o Vaka Örneği
o Yükseklik Korkusu
o Karanlık Korkusu
• Sanal Gerçeklikte Tıbbi Müdahale Korkusu İle İlgili Çalışma
o Kan İğne Yaralanma Korkusu
o MRI
• Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi) Sanal Gerçeklik Yaklaşımı ve Tedavi Protokolü
• Rahatlama Tekniklerinde Sanal Gerçeklik Yaklaşımı
• Vaka Örneği
• Sanal Gerçeklik Terapisinde Obsesif Kompulsif Bozukluk
• EMDR ve Sanal Gerçeklik Tedavi Protokolü
• Uygulama
• Alternatıf Kullanım Alanları Introseptif Uygulama
• Biofeedback Raporlama ve Uygulama
• Farklı Rapor Örnekleri
• Sanal Gerçeklik Yazılım Sistemi Teknik Sunum

Eğitmen:
Klinik Psikoloji programında doktora yapmakta olan Psikolog Özlem Koç Özden;
Sanal gerçeklik terapisi ile ilgili eğitimine 2016 yılı Şubat ayında, İspanya Barcelona’da Dr. Elizabeth McMahon ve Isabel Font yönetimindeki teorik ve pratik aşamalarda başlamış daha sonra çalışma gruplarıyla devam etmiştir. Pilot uygulamaları süpervize edilmiş ve konu ile ilgili sörtifiye edilen Türkiye’deki ilk terapist olmuştur. Yine Klinik Psikoloji alanındaki doktora tezini de, sanal gerçeklik terapisi üzerine devam ettirmektedir. Bunun yanında, sanal gerçeklik terapisinde önemli bir kaynak olan “Virtual Reality Therapy for Anxiety Disorders(APA) kitabı ve konu ile ilgili bazı akademik yayınların, çeviri çalışmalarını da yürütmektedir.

Kimler Katılabilir: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve psikoloji en az lisans mezunları ile psikiyatristler katılabilir.

ÖNEMLİ NOTLAR:
• Eğitim için katılımcıların temel düzeyde Bilişsel –Davranışçı Terapi bilgisine sahip olması gerekir.
• Bilişsel Sanal Gerçeklik Terapisi için yazılım ve teknolojik donanım gerekliliği bulunmaktadır. Bu yazılım ve donanım eğitim ücretine dahil değildir.
• Yazılıma üyelik, yıllık aidat ödemesiyle gerçekleşmekte ve her yıl üyelik yenilenmektedir. Yeni yazılım üretilip geliştirildikçe sisteme dahil edilmektedir. Ürün tedariğine yönelik bilgilendirme eğitim akışında katılımcılara ilan edilecektir.
• Teorik eğitim iki gün sürecek ve sonunda katılım belgesi verilecektir.
• Teorik eğitimini tamamlamamış ve minimum 9 vaka uygulaması (farklı bozukluklarda) ve seans sonrası biofeedback raporlarını göndermemiş olan adaylar, yaygın kullanıma geçemeyecek, duyuru, Cv ve ilanlarında kullanamayacaklardır.
• Uygun şartları yerine getirerek süpervizyon eğitimini tamamlayan adaylara da sertifika verilecektir. Süpervizyon duyurusu katılımı kesinleşen gruba yapılacaktır.

İletişim:
Sorularınız İçin:
[email protected]