Zeka Testi ve Yorumlama

Zeka Testi Tarihçesi

Bebek veya bebek IQ’nun ölçülmesi, pratik olarak, imkansız bir görev gibi görünmektedir. Zeka testi, katılımcıların matematik testlerinde, hafıza görevlerinde, kelime testlerinde ve duyusal algıyı test eden bulmacalarda beceri göstermelerini sağlatarak puanlarına ulaşır. Bebeklerin herkesin dikkatini dağıtabildiği ve bebek konuşmasının çok sınırlı bir iletişim şekli olduğu düşünüldüğünde, standart modern bir test aslında işe yaramaz. Bu, bilim adamlarının bir bebeğin zihninin gelecekteki başarısını görmelerini sağlayacak çocuklar için IQ testi tasarlamaya çalışmasını durdurmadı. Belki de bebek  testlerinin garip dünyası hakkında en çılgın şey, bir bilim insanının gelecekteki başarılarını gerçekten tahmin edebilecek bebekler için bir teste ne kadar yaklaştığıdır.

1985’te psikolog Dr. Joseph Fagan III, bebek zekasının gelecekteki zekanın hem bilinebilir, hem ölçülebilir hem de öngörücü olduğunu keşfetti. Bu noktaya kadar, çocuklar için IQ testleri beş yaş ve üstü olanlar içindi – araştırmacılara cevap verecek kadar iyi iletişim kurabilenler için. David Wechsler gibi psikologlar, ilköğretim çağındaki çocuklar için iq testi puanı sağlamak için kelime testi, görsel bulmacalar, matematik problemleri ve hafıza testleri kullandı. 1965’te psikolog Nancy Bayley, test yöneticilerinin gözlemine göre puanlanan Bayley Bebek Gelişimi Ölçeklerini geliştirdi. Ancak Bayley ölçekleri bir IQ testi olarak başarısız oldu, çünkü bebeklerde gözlenen sözsüz motor davranışların gelecekteki bilişsel yeteneklerle hiçbir ilgisi yoktur. Örneğin, nesneleri erken kavrayan ve manipüle eden bir çocuk mutlaka akıllı bir yetişkine dönüşmez.

Diyelim çocuğunuz için zeka testi merkezi aracılığıyla bir zeka testi yaptırdınız ve sonuçları aldınız. 150 IQ skoru ile çocuğunuzun üstün yetenekli aralığa düştüğünü öğrenirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Bir çocuğun yüksek yetenekli  olmasının ne anlama geldiğini anlayabilmeniz için, iq testi puanlarının neyi temsil ettiğini anlamanız gerekir.

 

IQ Puanlarının Ölçülmesi (IQ Testi 2021)

IQ puanı zekanın, öncelikle bir kişinin akıl yürütme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Puan ne kadar yüksek olursa, o kişinin akıl yürütme yeteneği o kadar yüksek olur. IQ testi 2020 yılında da sık başvurulan testleri başında yer alır.

Eğer herkesin skorlarını alıp bunları çizersek, normal bir çan eğrisinde dağıldıklarını görebilirdik. Bu, çoğu skorun o çan eğrisinin merkezinde bir yere düşeceği anlamına gelir. Çan eğrisinin mutlak merkezindeki puan 100’dür ve çoğu skorun düşmesini beklediğimiz veya kümeleneceği yer burasıdır.

Skorlar normdan uzaklaştıkça (100) daha az ve daha az skor bulacağız. Ancak sayıları anlamlı kılmak için puanların değişkenliğini ölçebilmemiz gerekir. Standart sapmaların amacı budur, yani basitçe ortalama mesafe puanları normdan. İstatistikçiler, verilerin belirli bir formül aracılığıyla standart sapmasını belirler.

 

 

Zeka Testi Merkezi, Test ve Standart Sapma

Bu puanları ve bir çan eğrisine nasıl uyduklarını anladıktan sonra, farklı yetenekli kategorilerini daha iyi anlayabilirsiniz. Neden 115 ile 130 arasındaki bir skor hafif yetenekli olarak değerlendiriliyor? 131 ve 145 puanları neden yüksek yetenekli? Cevap, IQ skorlarının çan eğrisindeki dağılımının standart sapmasında yatmaktadır. Zeka testi merkezi kanalıyla bu sapmaların iyi irdelenmesi gerekir.

Wechsler IQ testi de dahil olmak üzere birçok testte kullanılan standart sapma 15’tir. Test puanlarının çoğunluğu (yaklaşık yüzde 70), aşağıda bir standart sapma ile 100’ün üzerinde bir standart sapma arasında bir yere düşer.

Skorların çoğu 85 ile 115 arasındadır. Bu skorlar “ortalama” veya normal zeka aralığı olarak kabul edilir.

Skor 100’den ne kadar uzak olursa, o skorla o kadar az kişi buluruz. Bir ek standart sapmayı altına ve bir ek standart sapmayı 100’ün üzerine taşırsak, bu aralıklar içindeki puanların yaklaşık yüzde 25’ini bulacağız. Diğer bir deyişle, 70 ile 85 ve 115 ile 130 arasında IQ’lu insanlar nüfusun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturmaktadır.

Bu, normdan ilk iki standart sapmanın ötesinde bir yere sahip olacak nüfusun sadece yüzde 5’ini bırakır.

 

Üstün Zekalı Bir Çocuğu Tanımlama

Üstün Yeteneklilik Kategorileri

İnsanlar genellikle tüm üstün yetenekli çocukları tek bir gruba sokmak ister ve bu çocukların hepsinin aynı ihtiyaçları olduğunu varsayarlar. Hiçbir şey gerçeklerden daha uzak olamaz. Bu farklı çocuk gruplarının ihtiyaçlarındaki farkı anlamanın iyi bir yolu, bunların 100 normundan ne kadar uzakta olduklarını düşünmektir:

Hafif Yetenekli: 115-129
Orta derecede Yetenekli: 130 – 144
Yüksek Yetenekli: 145-159
İstisnai Olarak Yetenek Edildi: 160-179
Son Derece Üstün Yetenekliler: 180

Her grup için puanlara bakarsanız, her kategorinin normdan bir standart sapmayı temsil ettiğini fark edeceksiniz. Bir standart sapmanın yapabileceği farkı anlamak için 100’ün altındaki puanları göz önünde bulundurun.

100’ün her iki tarafında bir standart sapma normal veya ortalama aralıktadır. Bir standart sapma daha aşağı inerseniz, ılımlı entelektüel işlevler aralığına girersiniz (70 ila 84). Bu aralıkta puan alan çocuklar özel akademik hizmetlerden yararlanabilirler. Başka bir standart sapmayı düşürmek bizi orta derecede engelli (55 ila 70) aralığına götürür. Bir çocuğun puanı normdan ne kadar uzak olursa, özel akademik hizmetlere o kadar çok ihtiyaç duyacaktır.

Şimdi 100’ün aksi yönünde hareket edin. 100’ün üzerinde bir standart sapmaya kadar bir IQ testi skoru normal veya ortalama olarak kabul edilir. Bir standart sapma yukarı gidin ve hafif yetenekli aralıktasınız. Bu, 130 puanı olan bir çocuğun IQ değeri 100 olan bir çocuktan, IQ değeri 70 olan çocuktan farklıdır, bu da çocuğu özel hizmetler için kesinlikle nitelendiren bir puandır. Bir standart sapma daha yukarı gittik ve orta derecede yetenekli aralığa geçiyoruz (130 ila 144). 100’ün diğer tarafındaki aynı aralık, hafif geciktirilmiş aralıktır.

Hiçbir eğitimci, IQ’su 70’in altında olan her çocuğun, sınıftaki diğer tüm çocukların ihtiyaç duyduğu aynı akademik hizmetlere ihtiyaç duyduğuna inanmaz. 100’ün altındaki standart sapmalar anlamlıdır. Ancak bu 100’ün üzerinde olduklarında daha az anlamlı değildir.

 

IQ Testi Puanlarıyla İlgili

Zeka testi bir bilim değildir. Bazen böyle görünebilir, ama değildir. Testlerden alınan puanlar, bir kişinin belirli bir günde test performansına dayalı olarak gerçekten tahminlerdir. Her zaman bir hata payı vardır. “Gerçek” puan daha yüksek olabilir veya biraz daha düşük olabilir, ancak hata payı içinde bir yerde olabilir. IQ testi 2021 yılı için de bu puanların ayrıca farklı bir gözle değerlendirilmesi gerekir.

Bununla birlikte, puanın önemli ölçüde değişmeyeceğini de belirtmek önemlidir.  Bir çocuğun aldığı en yüksek iq testi puanı çocuğun IQ’sunun en iyi yansıması olacaktır (hata payı dahilinde). Ortalama bir çocuk, o gün iyi bir kahvaltı yediği ve iyi hissettiği için o kadar yüksek bir puan alamaz.

Hakkımda