Yetişkinlerde Psikolojik Danışmanlık

Yetişkin psikolojisi üzerine alanında uzmanlaşmış klinik psikolog ve psikiyatristler ile danışmanlık faaliyetleri yürütüyoruz. Yetişkin psikoloğu, kişilerin her dönemde karşılaşabileceği ruhsal devinimler için destek unsurudur. Alanında deneyimli bir psikolog tarafından sağlanacak danışmanlık hizmeti ile bu devinimli sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılması mümkün olacaktır.

Psikoterapi vücudun herhangi bir organında ortaya çıkan rahatsızlık gibi ele alınması gereken bir süreçtir. Mide veya boğaz ağrısı için ilaç tedavisi söz konusu olduğu için vücudumuzun düşünme ile ilgili olan organındaki sorunlar için psikoterapi ilk ve öncelikli tedavi yöntemi olmalıdır. Psikoterapi herhangi bir arkadaşla dertleşmekten farklı ve teknik olarak ele alınması gereken bir süreçtir ve kendi içerisinde çok farklı yöntemler içerir. Terapi bireysel veya grup terapisi şeklinde uygulanabilir ancak grup terapisi için belli bir bireysel terapi olgunluğuna ulaşılması beklenir.

Bireysel terapinin çalışma alanları şu şekildedir.

 • Depresyon ile çalışma
 • Kaygı – Anksiyete ile baş edebilme
 • Stres ve başa çıkma müdahaleleri
 • Panik Bozukluk
 • Somatik problemler: Migren, mide ağrıları vb.
 • Fobilerle ve korkular
 • Olumsuz duygu durumları ile baş etme
 • Kişiler arası ilişki iletişim problemleri
 • Davranışsal sorunlar
 • Kararlar verme /Kararsızlık-Erteleme
 • Duygu durumunda ani değişiklikler
 • Dürtü kontrolü ile ilgili sorunlar
 • Öfke kontrolü sağlama
 • Kayıp ve yas süreci

Çift ve Aile Terapisinde Çalışılan Konular

 • Uyum Problemleri
 • Çatışma
 • İletişim Bozuklukları
 • Şiddet
 • Kıskançlık
 • Aldatma/Aldatılma problemleri
 • Boşanma ve yansımaları
 • Güven-Güvensizlik problemi
 • Duygusal istismar ve ihmal
 • Geniş aile sorunları
 • Kültürel farklılıklar
 • Cinsel uyum problemi
 • İlişkide travmaların etkisi
 • Öfke kontrol sorunu
Yetişkin Psikoloğu Istanbul

Hakkımda